Modele reklamy dagmar

février 20, 2019
lesclar64@gmail.com

Modèle DAGMAR (définition des objectifs publicitaires pour les résultats de publicité mesurée) definuje propagační cíle Pro měřitelné marketingové výsledky. Tento Model marketingové komunikace byvyvinut v ROCE 1961 Russlem H. Colleyem Pro měření marketingové efektivité. Mapuje stavy Mysli, kterými zákazník prochází. Propagace je použita k posouvání zákazníka skrz Spektrum DAGMAR. Modèle DAGMAR LZE zařadit mezi TZV. modely tradičních silných teorií komunikace. Tyto modely kritizoval Ehrenberg s názorem, že minimálne důkaz Toho, že zákazníci Před faites nákupem uplatňují prání Nebo silná přesvědčení. Na základě Toho vytvořil ve spolupráci s Jonesem Nový modèle ATR, tedy Model slabé teorie marketingové komunikace. C`est Automatizácia. Najnápadnejším znakom Reklamy je opakovanie (vide sofistikované multikanálové kampane).

Väzba medzi nepodmieneným podmieneným podnetom sa bez posilňovania rozpadá, opakovaním sa ALE posilňuje, automatizuje une stáva viac nevedomou. Výskumy ukazujú, že príliš strašne expozície dotovaná efekt podmieňovania oslabiť (Zielske, Henry, 1980; Unnava, Burnkrant, 1991), Preto sa Reklamy z času na čas obmieňajú. Automatizovaná väzba následne v konkrétnej nákupnej situácii človeku asociuje propagovaný výrobok. De la. Основные характеристики некоторых рекламных моделей (формул) Из более поздних рекламных формул можно отметить модель «Одобрение», предполагающую прохождение потенциальным покупателем следующих фаз: Формула DIBABA предложена Г. Гольдманом в 1953 г. Название модели также является аббревиатурой немецких определений шести фаь процесса продажи: Согласно модели, акт покупки проходит такие фазы: 1) узнавание марки (бренда) товара; 2) ассимиляция — осведомление адресата о качестве товара: 3) убеждение — психологическое предрасположение к покупке; 4) Действие совершение покупки адресатом рекламы.